ЕР КЪНСТРАКШЪНС ООД
Строителен Инженер
Sofia
full-time
Between 1500 and 2000 bgn

Строителен Инженер

Sofia full-time Between 1500 and 2000 bgn

About us

ЕР Кънстракшънс ООД е създадена през 2014 г. Концентрира всичко в областта на строителството и свързаните с него дейности.

Специализирана е в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, изграждане и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения, предлага ново строителство и реконструкции на обществени и офис сгради, хотели и ресторанти, спортни бази и жилищни комплекси.

Мисията на нашата компания, без компромис по отношение на качество, съвременен стил, подходящ за живота и работата винаги е да се осигури високо качество на проектите.

Ние извършваме визия на нашата компания за проекта; среда, добавяне на стойност към устойчив растеж в нашия регион и сред първите двадесет фирми.

Дружеството е сертифицирано по международните стандарти ISO 9001:20015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007, SA 8000:2014, ISO 50001:2011, а в съответствие със законодателството на Р. България дружеството е вписано в ЦПРС за всички групи и категории строежи.

Responsibilities

Строителен Инженер

Requirements and necessary skills

-Работа с част "Конструкция и архитектура"
-Компютърни умения - MS Office и AutoCad
-Изготвяне на количествени сметки, актове и протоколи
-Валидна шофьорска книжка
-Организиране на целия строителен процес, включително планиране на материали, финансови и човешки ресурси, приемане на извършени СМР дейности;
-Подготвяте подробни графици за изпълнение на СМР на обекта, следене и отчитане ежедневно за тяхното изпълнение;
-Осъществяване на оперативно ръководство на строителния обект.
!!! Трябва да е повече на строителните обекти.

We offer

-Постоянна работа на трудов договор
-Мотивиращо заплащане
-Работа по интересни и мащабни проекти
-Работа в екип от млади специалисти
Careerdays.bg