Силвър Стар Моторс ЕАД
Старши счетоводител за Мерцедес-Бенц
Sofia
full-time

Старши счетоводител за Мерцедес-Бенц

Sofia full-time

About us

Силвър Стар Моторс ЕАД е официалният представител и вносител на автомобили с марки Мерцедес-Бенц, Сетра и Фузо. В ролята си на такъв, продължаваме с масираната кампания по разширяване на екипите и подобряване качеството на предоставяните услуги в България.

Ако сте мотивиран да се развивате в компания с международно ноу-хау,

ако оперативното счетоводство e Вашето призвание,

ако сте комуникативен, аналитичен и сте екипен играч,

ще се радваме да се присъедините към екипа на Силвър Стар Моторс ЕАД като:
СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ ЗА МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ

Responsibilities

- Осъществяване на непрекъснат контрол на процедури и процеси във фирмената група, в т.ч. проследяване на различни видове разплащания и парични потоци
- Активно участие във всички процеси по месечно и годишно финансово приключване, вкл. справки и отчетност
- Подпомагане и участие в целия счетоводен процес, вкл. анализиране и равняване на сметките на компаниите, изготвяне на ДДС дневници
- Организиране работата на малък екип от колеги
- Изготвяне, обработване и осчетоводяване на финансово-счетоводната документация, съгласно българското и международно законодателство

Requirements and necessary skills

- Отличен писмен и говорим английски език
- Професионален опит като одитор или оперативен счетоводител в международна компания - минимум 3 години
- Задължително завършено висше образование с финансово-счетоводна насоченост
- Много добра работа с Excel
- Умения за самостоятелна работа, изключителна пунктуалност и дисциплинираност
- Задълбочени познания за нормативната база и МСС

We offer

- Ще работите на трудов договор с 22 дни платен годишен отпуск и 5-дневна работна седмица
- Ще усвоите работа със специализирани софтуерни продукти, вкл. Auto Master и Navision
- Ще надградите професионалните си умения в мултикултурна работна среда и международни стандарти на работа
- Ще имате шанса да продължите кариерното си развитие с генералния представител на Мерцедес-Бенц за България, докосвайки се до световни, ноу-хау стандарти за работа
- Ще получите възможност за дългосрочно и сигурно сътрудничество
- Ще работите в разнообразна, наситена с казуси атмосфера и екип от професионалисти в своята област

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете своята автобиография на български език на електронна поща: careers@silverstarmotors.eu, като посочите референтния номер на позицията (SAcc_Sf_0320), за която кандидатствате. Моля да включите в автобиографията си информация относно: име и фамилия; телефонен номер; имейл адрес; данни за професионален опит; данни за образование и обучение; лични умения; говорими езици; комуникационни, организационни, управленски, професионални и други умения; данни за правоспособност за управление на МПС – ако е посочено в обявата.

Молим да не включвате други лични данни в автобиографията си.

Осъществяваме връзка само с одобрените по документи кандидати.

Подадените от Вас лични данни ще се съхраняват и обработват за срок от 6 месеца след приключване на кампанията, освен ако не сте дали съгласие тези данни да се отработват за по-дълъг срок.

Конфиденциалността на личните Ви данни е гарантирана. Вашите лични данни ще се обработват за целите на процедурата по подбор на персонал от „Силвър Стар Моторс“ ЕАД, действащо в качеството на администратор на лични данни, при спазване на действащото законодателство за защита на личните данни. Допълнителна информация, която сме длъжни да Ви предоставим, ще откриете в профила на компанията или на: Политика за защита на лични данни.