Главен счетоводител
София
длъжност на пълно работно време

Главен счетоводител

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

За наш клиент, хотелска верига, с централен офис в град Варна, търсим опитен счетоводител, който да се присъедини към техния екип.

Отговорности:
- Планира, организира и контролира всички дейности на финансово-счетоводния отдел във фирмата;
- Ръководи, организира и осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен финансов контрол;
- Активно участва в изготвянето на бюджета и проследява неговото спазване;
- Изготвя индивидуални и консолидирани финансови отчети;
- Извършва системен анализ на финансовото състояние и финансовите резултати на дружеството;
- Взема дейно участие при срещи и договаряния с банки, държавни органи, клиенти на дружеството;

Изисквания:
- Завършено висше образование в областта на счетоводството и финансите;
- Предишен опит на подобна позиция;
- Отлично познаване на счетоводното законодателство (НСС и МСС), данъчното законодателство, както и други нормативни актове;
- Много добро ниво на компютърна грамотност, включително умения за работа със счетоводни програмни продукти;
- Умение за работа в екип;
- Добро владеене на английски език е предимство;


Ако проявявате интерес и желаете да кандидатствате, моля, изпратете автобиография чрез онлайн формата за кандидатстване.

Благодарим за интереса! Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Подборът се извършва от JobTiger, удостоверение No. 2547, 08.06.2018.

Zaplatomer