Ако искате да си намерите хубава работа след университета, трябва да притежавате малко повече от добри оценки и участие в извънкласни занимания. Работодателите гледат с добро око на тези неща, но те не са достатъчни. Според голяма част от представителите на бизнеса, перфектният кандидат сред завършващите образованието си младежи е този, който може да се похвали и с реален трудов опит. Стажантски програми
 
Само че този опит се постига преди всичко благодарение на стажа и затова в тази статия ще се опитаме да ви осигурим информация относно стажантските програми и да ви предложим стратегия за това как да си намерите стаж.
 
Какво представлява стажът?
Стажът е структуриран модел за придобиване на знания, умения и трудови навици в реална работна атмосфера. Целта на студента е да научи повече за професионалните си интереси и да получи ценни познания и опит в дадена област.
В рамките на стажантската програма стажантът работи като всеки друг служител, но целта му е да бъде наставляван, наблюдаван и обучаван. Стажантските програми са разработени така, че да помогнат на студента да се ориентира в професията и така да може да определи дали тази професия отговаря на неговите интереси и способности. В най-добрия случай ...

Важни ли са стажовете?
Стажантските програми са изключително важни за студентите, които се подготвят за реалния трудов живот и в този смисъл би трябвало да бъдат разглеждани като неразделна част от академичното обучение. Необходимият опит най-добре може да бъде придобит чрез практика при работодател, осъществяващ дейност в областта, в която стажантът желае да работи и да се развива по-късно.

Ето и няколко причини, които показват колко важно всъщност е да участваш в стажантска програма.

Стажовете:
 • подлагат на изпитание вашите умения и интереси;
 • дават реална представа какво е нужно за задържане на работа;
 • развиват мрежа от професионални контакти за бъдещи възможности;
 • позволяват да разберете какво не знаете и не можете;
 • осигуряват ценен трудов опит (например, умения за комуникация в бизнес среда);
 • са допълнителна силна страна в автобиографията ви.
Кога трябва да започна да планирам стажа си?
Правилният отговор е „възможно най-скоро”. Ако сте в състояние да участвате в стажантска програма още в началото на следването си, то това би било чудесно. Най-добре е стажът да бъде приоритет през втората и третата година. След като навлезете и се установите в университетската атмосфера, можете да помислите за консултации с центъра по кариерно развитие относно стажантските програми и как да си разработите стратегия за търсене на стаж. Дори да не сте сигурни какво искате да правите, проучването на различни области ще ви помогне да решите коя професия най-добре пасва на интересите, увлеченията и целите ви. И коя изобщо не е за вас!

Кога се предлагат стажовете?
Повечето стажантски програми се провеждат през лятото, като това не означава, че няма да откриете и целогодишни такива.

Кога да започна да кандидатствам?
Различните организации поставят различни крайни срокове за кандидатстване. При позициите за летен стаж в големите организации или изключително конкурентните стажантски програми често се поставят много ранни крайни срокове – октомври, ноември или декември. Крайните срокове за други са през февруари, март или април. Всичко зависи от самата организация и процеса на наемане на служители в нея. За да не изпуснете някой важен за вас срок, често проверявайте процедурите за кандидатстване и крайните срокове за различните организации. Не забравяйте, че подходящата подготовка и планиране са ключовите фактори, които ще ви помогнат да получите желания стаж.

По колко часа трябва да работя по време на стаж?
Летните стажове могат да се провеждат на пълен работен ден или на ненормирано време в зависимост от организацията.

Платени или неплатени са стажовете?
Стажовете могат да бъдат с или без заплащане в зависимост от организацията и областта, в която се работи. Болшинството от летните стажове са платени. Ако летният стаж е неплатен, то от вас най-вероятно ще се изисква да работите само почасово, като в този случай ще сте в състояние да си намерите и друга работа. Стажовете по време на учебната година са често без заплащане, но има и организации, които плащат на стажантите си. Някои организации покриват разходите за транспорт от и до работното място, така че не забравяйте да обсъдите този въпрос с работодателя, преди да поемете ангажимента.

Трябва ли да предприема нещо специално, преди да започна да търся стаж?
Независимо дали едва сега започвате да се ориентирате професионално или вече имате известен опит, съществуват някои стъпки, които винаги са от полза. Започнете със самооценка. Оценете интересите, уменията и стремежите си. Изберете област за професионално развитие, която най-добре ви пасва.

Къде да намеря стаж?
 • Кариерния център на университета. Служителите и ресурсите на центъра за кариерно развитие във вашия университет могат да ви помогнат да си изберете стаж. Повечето кариерни центрове разполагат също и с уеб-сайт с публикувани актуални стажантски програми.

 • Уеб сайтове. Използвайте интернет търсачките и вижте какво можете да намерите чрез тях. Проверете известните специализирани сайтове за търсене и предлагане на работа – в тях неизменно присъстват и обявите за стажове. Така че не ги пропускайте, когато търсите своята програма.

 • Уеб сайтовете на компаниите. Повечето компании обявяват стажантските си програми, възможностите за летния период и специалните програми в разделите за наемане на служители и професионално развитие на своите уеб страници.

 • Дни на кариерата. Всеки университет обикновено организира веднъж годишно ден на кариерата, на който присъстват компании, организации и институции, търсещи стажанти. Свържете се с центъра за кариерно развитие в университета си, за да научите кога ще се проведат дните на кариерата и как да се подготвите.
  Следете кога се провеждат и големите форуми за търсене и предлагане на работа и стаж (например ежегодния форум „Кариери”, организиран от JobTiger), в които участват университети от цялата страна и големи компании и организации в най-различни сфери на дейност.

 • Печатни издания. Търсете в разделите с обяви за работа. Ако попаднете на обява за постоянен ангажимент, който отговаря на интересите Ви, нищо не ви пречи да се свържете с компанията и да проверите дали не предлагат и възможности за стажове.

 • Социални контакти. Поддържането на социални контакти е от особено значение за професионалното ви развитие. Членуването в организации и посещаването на мероприятия за професионалисти и трудови борси ще ви помогнат да си изградите добри социални контакти. Използвайте ги, за да научите какви възможности се предлагат в интересуващата ви област. Във всяка сфера има поне една професионална организация, както и вестник или списание. Професионалните организации в различни браншове и области могат да публикуват обяви за стажове в печатните си издания или в уеб-страниците си.

 • Преподаватели/професионален състав. Много от преподавателите и професионалния състав също поддържат контакти извън университета с разнообразни организации. В много университети голяма част от преподавателите са хонорувани и имат и друга професия извън академичните среди. На местата, в които те работят, също е възможно да се предлагат стажове, а е много вероятно те да са запознати кои организации търсят стажанти. Ако обсъдите интересите си с тях, можете да получите информация за контакти и подходящи възможности.

 • Бивши студенти. Бившите студенти могат да бъдат много добър източник на информация относно възможностите за стаж в областта, в която работят. Можете да се свържете със службата, отговаряща за поддържането на контакти с бившите студенти, които работят в сферата, от която се интересувате.

 • Родители, семейство и приятели. Споделете идеите си за професионално развитие с родителите си, членовете на семейството си или с приятели. Те често познават хора, които могат да ви помогнат да си намерите стаж в интересуващата ви област.
Разработете си собствен стаж
Много е възможно да познавате подходящ човек в във „вашата” професионална област. Поговорете с него за възможностите за стаж на мястото, където той работи. Проверете всяка от тях и най-вероятно ще научите за поне няколко предлагащи се стажове. Дори да има много подходящи предложения, не забравяйте, че има и доста студенти, които като Вас си търсят стаж. Не губете време при изпращането на документите си за кандидатстване, за да заявите желанието си.

И накрая ...
След всички тези съвети най-вероятно имате малко по-ясна представа къде и как искате да започнете професионалното си развитие. Дерзайте!
А ние ви пожелаваме успех!