Статистики

Статистики |  По обяви  -  Ниво в йерархията
Експертен персонал без ръководни функции 5641
62,4%
Висше управленско ниво 95
1,1%
Административен и помощен персонал 1376
15,2%
Неквалифициран персонал 1118
12,4%
Средно управленско ниво 811
9,0%
Профил на обявите за работа към 05.06.2023 06:05
Регистрирани работодатели 8602
Активни обяви за работа в момента 477
Общо публикувани обяви за работа 75300