Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Райфайзенбанк България
Град: София
 
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА 2004

Райфайзенбанк (България) винаги се стреми да привлича динамични и талантливи хора, които могат да увеличат стойността на екипа й от професионалисти.

Ние превърнахме в традиция практиката да приемаме студенти на стаж през летните месеци, като им предоставяме възможност да натрупат практически умения, да докажат личностните си качества и да се ориентират относно тяхната бъдеща професионална реализация.

Стажантската ни програма започва през месец юни и продължава до месец октомври на съответната година. Минималната продължителност на практиката е 45 дни.

За да успеете като кандидат за участие в Стажантската програма на Райфайзенбанк (България) EАД Вие трябва:
- Да сте студент/ студентка в 3-ти или 4-ти курс;
- Да владеете много добре английски език;
- Да имате отлични комуникативни умения;
- Да имате качества на екипен играч;
- Да обичате и да умеете да търсите решения на проблеми;
- Активно да търсите и преследвате възможностите;
- Бързо да се адаптирате към промени;
- Да управлявате ефективно времето си и да следите целите си;
- Да си поставяте високи цели.

Освен това е необходимо да подадете в отдел "Управление на човешките ресурси" мотивационно писмо на английски език, в което да посочите, че:
- кандидатствате за стаж;
- периода, в който можете да направите стаж;
- автобиография на английски език;
- актуална снимка (формат за документи)

на адрес: София 1504,
ул. "Гогол" 18/20,
Райфайзенбанк (България) АД,
отдел "Управление на човешките ресурси"

email: milena.peneva@rbb-sofia.raiffeisen.at

Основни сфери на дейност на Райфайзенбанк (България) EАД, с които като стажанти ще имате възможност да се запознаете:
- Обслужване на клиенти; предлагане на пълната гама от некредитни банкови продукти;
- Банкиране на дребно - предлагане на жилищни и потребителски кредити, банкови карти;
- Кредитиране, управление на риска, администриране на кредити;
- Развитие на клоновата мрежа.


 
Назад