Програма за провеждане в градовете

Понеделник
19 Април 2004
СТЦ Интерпред
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране на щандовете
09:00 - 09:30 Официално откриване
Министър Николай Василев
09:30 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на деня
Вторник
20 Април 2004
СТЦ Интерпред
09:00 Откриване на деня
09:00 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
26 Април 2004
Международен Пловдивски Панаир, Палата 28
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума

Понеделник
3 Май 2004
Дворец на културата и спорта, Зала 20
08:00 - 09:00 Настаняване и аранжиране
09:00 - 09:30 Официално откриване
09:30 - 12:00 Интервюта
12:00 - 13:00 Обяд
13:00 - 18:00 Интервюта
18:00 Закриване на Форума