Статистики за провеждане в градовете

Град Кога Къде Посетители Фирми
участници
София 19 - 20 април 2004 СТЦ Интерпред 6000 58
Пловдив 26 април 2004 Международен Пловдивски Панаир, Палата 28 2000 24
Варна 3 май 2004 Дворец на културата и спорта, Зала 20 2500 37
Разпределение по пол на кандидатите
54 % жени
46 % мъже
Средна възраст на кандидатите
23,4 години жени
24,9 години мъже
Разпределение на кандидатите по учебни заведения
23,75 % СУ
28,10 % УНСС
11,11 % ТУ
3,05 % Стопанска академия Свищов
1,96 % ХТМУ
3,70 % НБУ
1,31 % Велико Търновски университет
0,87 % МВБУ Ботевград
0,87 % АУБГ
0,65 % Югозападен университет
0,65 % УАСГ
0,65 % МГУ
23,31 % други + работещи
Разпределение на учебните заведения, от които са кандидатите
22 български университети
5 чужди университети
1 колежи
2 средни училища
Разпределение по пол на кандидатите
65 % жени
35 % мъже
Средна възраст на кандидатите
23,1 години жени
24,1 години мъже
Разпределение на кандидатите по учебни заведения
1,39 % СУ
4,17 % УНСС
12,50 % ТУ - Пловдив
34,72 % ПУ
9,72 % АУ
3,47 % ЕКИУ
13,89 % ВХТ
20,14 % други + работещи
Разпределение на учебните заведения, от които са кандидатите
14 български университети
0 чужди университети
1 колежи
2 средни училища
Разпределение по пол на кандидатите
54 % жени
46 % мъже
Средна възраст на кандидатите
22,9 години жени
23,0 години мъже
Разпределение на кандидатите по учебни заведения
1,38 % СУ
0,92 % УНСС
20,74 % ТУ - Варна
3,69 % Стопанска академия Свищов
43,78 % ИУ - Варна
7,83 % ВСУ
1,84 % Велико Търновски университет
1,38 % Аграрен Университет
2,76 % Шуменски университет
16,59 % други + работещи
Разпределение на учебните заведения, от които са кандидатите
16 български университети
0 чужди университети
1 колежи
0 средни училища