Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Alcomet
Град: Варна
 
Младите технически специалисти са ни необходими в три направления.

1. По инвестиционни проекти – реконструкция, модернизация и внедряване на оборудване:

- електроинженери – силни токове;
- инженери – електрончици;
- инженери – автоматизация на производството;
- машинни инженери – хидравлични и пневматични системи.

2. Ремонтна и поддържаща дейност:
- електроинженери – силни токове;
- инженери – електрончици;
- инженери – автоматизация на производството;
- машинни инженери – хидравлични и пневматични системи.

3. Управленчески кадри – средно ниво мениджъри:
- началник участъци, началник смени - машинни инженери – технология на металите с предимство.

Задължително изискване към всички кандидати – владеене на английски език на добро ниво.
 
Назад