Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Данон България
Град: София
 
Профил на кандидати

Стажанти за следните отдели:
- Продажби;
- Маркетинг;
- Покупки;
- Финанси ;
- Логистика;
- Човешки ресурси.

Профил:
- Студенти икономическа специалност (за предпочитане в по-горни курсове);
- Добър английски, компютърни умения.

Стажанти за отдел Качество/ лаборатория:
- Студенти микробиология;
- Английски е предимство.

Стажанти за отдел Автоматика:
- Студенти автоматика;
- Добър английски, компютърни умения.
 
Назад