Информация за обявените стажантски и работни места
 
Фирма: Пощенска банка
Град: София
 
Инзвънредна стажантска програма на Пощенска Банка
Начало: май 2004
Цел: ще бъде сформирана, група която ще се обучава в предлагане и продажба на кредитини продукти.

Други стажантски позиции:
- Рецепционисти: Две места към Централно Управление в новата сграда на Пощенска банка.

- Две места в отдел "Сигурност" (IT или инжнерна специалност).
 
Назад