Бихте ли посещавали курсове за повишаване на квалификацията?

 • Отговори
  Брой
 • Да, с удоволствие, независимо от цената и формата
  458
  34,23 %
 • Да, ако работодателят ми покрие разноските
  376
  28,10 %
 • Не, знам достатъчно, за да си върша работата
  119
  8,89 %
 • Не, нямам време
  86
  6,43 %
 • Не, не мога да отделя пари в момента
  299
  22,35 %