Бихте ли препоръчали ваш приятел за позиция във фирмата, в която работите?

 • Отговори
  Брой
 • Да, ако познавам добре качествата му/и.
  1331
  29,28 %
 • Да, стига позицията да отговаря на способностите му/и.
  678
  14,91 %
 • Да, ако е подходящ/а, така ползата ще е двустранна.
  666
  14,65 %
 • Не, това може да се отрази негативно на отношенията ни.
  608
  13,37 %
 • Не, ако се окаже неподходящ ще изложи и мен.
  616
  13,55 %
 • Не, не искам да смесвам личния живот с работата.
  647
  14,23 %