Бихте ли препоръчали ваш приятел за позиция във фирмата, в която работите?

 • Отговори
  Брой
 • Да, ако познавам добре качествата му/и.
  1360
  29,56 %
 • Да, стига позицията да отговаря на способностите му/и.
  692
  15,04 %
 • Да, ако е подходящ/а, така ползата ще е двустранна.
  671
  14,58 %
 • Не, това може да се отрази негативно на отношенията ни.
  611
  13,28 %
 • Не, ако се окаже неподходящ ще изложи и мен.
  617
  13,41 %
 • Не, не искам да смесвам личния живот с работата.
  650
  14,13 %