Бихте ли се преместили, ако компанията, в която работите се премести в друго населено място?

 • Отговори
  Брой
 • Да, защото държа на работата и компанията си.
  261
  30,24 %
 • Да, ако компанията ми окаже подкрепа при преместването.
  191
  22,13 %
 • Не, семейството и приятелите ми са тук и не бих се разделил/а с тях.
  214
  24,80 %
 • Не, в населеното място, в което живея има достатъчно възможности за професионална  реализация.
  197
  22,83 %