Харесвате ли работата си?

Безспорно работодателите са изправени пред неприятно-интересна картинка, допълвана от факта, eдва за едва 20% от служителите естеството на работата има водещо значение при кандидатстване. За останалите 80% най-важни са заплата, местоположение, допълнителните придобивки и др.

При взаимен интерес,обаче, нещата могат да се променят в посока повишаване на удовлетворението и резултатите от работата!

Например, ако се използват кариерни специалисти (външни или собствени) още на ниво подбор, се намалят разходите по задържане и мотивация на персонала. От друга страна служителите, с помощта на кариерния специалист, планират кариерата и развитието си, което рефлектира върху ефективността и мотивацията им за работа.

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  332
  43,46 %
 • Не.
  432
  56,54 %