Използвате ли ICQ (или подобна програма) на работа?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  372
  71,54 %
 • Не.
  148
  28,46 %