Как избрахте професията си?

 • Отговори
  Брой
 • Винаги съм знаел с какво искам да се занимавам.
  245
  34,90 %
 • Случайно.
  251
  35,75 %
 • Сам потърсих информация.
  67
  9,54 %
 • Родителите ми повлияха.
  60
  8,55 %
 • Допитах се до приятели.
  14
  1,99 %
 • Преподавателите ми ме насочиха.
  13
  1,85 %
 • Обърнах се към специалист по професионално ориентиране.
  5
  0,71 %
 • Друго.
  47
  6,70 %