Каква част от работния ви ден преминава действително в работа?

 • Отговори
  Брой
 • Повече от 90 %.
  103
  32,09 %
 • 75 до 90 %.
  90
  28,04 %
 • 50 до 75 %.
  49
  15,26 %
 • 25 до 50 %.
  30
  9,35 %
 • По-малко от 25 %.
  49
  15,26 %