Какво според вас е средното месечно нетно заплащане в IT сектора?

 • Отговори
  Брой
 • Под 300 лв.
  70
  5,93 %
 • От 301 до 500 лв.
  55
  4,66 %
 • От 501 до 800 лв.
  164
  13,90 %
 • От 801 до 1100 лв.
  284
  24,07 %
 • От 1101 до 1500 лв.
  293
  24,83 %
 • Над 1501 лв.
  314
  26,61 %