Какво според вас е средното месечно нетно заплащане в строителния бизнес сектор?

 • Отговори
  Брой
 • Под 300 лв.
  20
  0,65 %
 • От 301 до 500 лв.
  126
  4,07 %
 • От 501 до 800 лв.
  514
  16,60 %
 • От 801 до 1100 лв.
  592
  19,12 %
 • От 1101 до 1500 лв.
  345
  11,14 %
 • Над 1501 лв.
  1499
  48,42 %