Кога се чувствате по-продуктивни на работа?

 • Отговори
  Брой
 • През лятото.
  29
  15,93 %
 • През зимата.
  54
  29,67 %
 • Времето рядко оказва влияние на работата ми.
  99
  54,40 %