От колко време сте на настоящата си работа?

 • Отговори
  Брой
 • По-малко от 1 година.
  134
  19,68 %
 • 1 до 3 години.
  219
  32,16 %
 • 4 до 7 години.
  116
  17,03 %
 • 8 до 15 години.
  63
  9,25 %
 • Повече от 15 години.
  27
  3,96 %
 • Безработен съм.
  122
  17,91 %