От колко време сте на настоящата си работа?

 • Отговори
  Брой
 • По-малко от 1 година.
  136
  19,91 %
 • 1 до 3 години.
  219
  32,06 %
 • 4 до 7 години.
  116
  16,98 %
 • 8 до 15 години.
  63
  9,22 %
 • Повече от 15 години.
  27
  3,95 %
 • Безработен съм.
  122
  17,86 %