От колко време сте на настоящата си работа?

 • Отговори
  Брой
 • По-малко от 1 година.
  134
  19,82 %
 • 1 до 3 години.
  219
  32,40 %
 • 4 до 7 години.
  113
  16,72 %
 • 8 до 15 години.
  62
  9,17 %
 • Повече от 15 години.
  27
  3,99 %
 • Безработен съм.
  121
  17,90 %