Получихте ли очакваните от вас бонуси в края на 2009?

 • Отговори
  Брой
 • Да.
  166
  26,02 %
 • Да, но доста по-малки.
  64
  10,03 %
 • Не.
  265
  41,54 %
 • Очаквам да получа бонус в началото на 2010.
  143
  22,41 %