Съществува ли двустранна комуникация “шеф-подчинен” на работното Ви място?

 • Отговори
  Брой
 • Да и е двустранна.
  64
  44,76 %
 • Шефът ми го изисква, но аз се притеснявам.
  10
  6,99 %
 • Шефът ми не се нуждае от мнението ми.
  69
  48,25 %