Средно колко често сменяте работното си място?

 • Отговори
  Брой
 • Няколко пъти годишно.
  48
  9,25 %
 • Веднъж годишно.
  58
  11,18 %
 • Веднъж на няколко години (до 4).
  204
  39,31 %
 • Не съм я сменял/а повече от 4 години.
  209
  40,27 %