HR Industry 2024

8 февруари 2024

Звездният четвъртък на HR бранша е на 8 февруари 2024 в Интерпред – световен търговски център София. Не е нужно да ходиш на всички браншови събития, за да се запознаеш с тенденциите и новостите при HR услугите. Достатъчно е да бъдеш на HR Industry!

Национални дни на кариерата - София

6 април 2024

Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

Национални дни на кариерата - Велико Търново

9 април 2024

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

Национални дни на кариерата - Габрово

11 април 2024

Технически университет - Габрово

Национални дни на кариерата - Пловдив

13 април 2024

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Национални дни на кариерата - Русе

16 април 2024

Русенски университет „Ангел Кънчев”

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner