НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2023 - София

1 април 2023

Гранд Хотел „Милениум”, Конферентни зали на ет. 2

НАЦИОНАЛНИ ДНИ НА КАРИЕРАТА 2023 - Велико Търново

4 април 2023

Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, пети корпус

Кариерна борса в Бургаски свободен университет

5 април 2023

Събитието е безплатно за студенти и работодатели и се организира като част от изпълнение на Проект BG05M2OP001-2.016-0030-C01 „Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Национални дни на кариерата - Габрово

6 април 2023

Технически университет - Габрово

Национални дни на кариерата - Пловдив

8 април 2023

Пловдивски Панаир, Конгресен Център

Национални дни на кариерата - Русе

11 април 2023

Русенски университет „Ангел Кънчев”

Кариерна Борса в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“

20 април 2023

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“ по ОП 'Наука и образование за интелигентен растеж'. Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии („Джобтайгър“ ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Фестивал по предприемачество в Бургаски университет „Проф. д-р Асен Златаров“

21 април 2023

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, 'Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет' по ОП 'Наука и образование за интелигентен растеж'. Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии („Джобтайгър“ ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

Кариерна Борса в ХТМУ

27 април 2023

Събитието се организира като част от изпълнение на проект BG05M2OP001-2.016-0013, „Модернизация, дигитализация и интернационализация на обучението в Химикотехнологичен и металургичен университет“ по ОП 'Наука и образование за интелигентен растеж'. Обща стойност на проекта 1 629 276 лв., от които 1384 884.60 лв. европейско, 244 391.40 лв. национално съфинансиране. Организатори на събитието са ХТМУ и консорциум Кариерни събития в химичните технологии („Джобтайгър“ ООД и Фондация на бизнеса за образованието).

HR Weekend

18-19 май 2023

HR Weekend е традиционна конференция на HR общността, по време на която HR специалистите имат възможност да дискутират практически проблеми от сферата. Провежда се в два дни по предварително обявена програма. След миналогодишното успешно издание в гр. Трявна, нямаме търпение да споделим, че 28-ият HR Weekend ще се проведе на 18 и 19 май 2023 г. в Парк хотел “Кюстендил”.

JobTiger Banner
JobTiger Banner