Българска петролна и газова асоциация

www.bpga.net под 5 заети служителя

 Българска петролна и газова асоциация

е учредена през 1999 г. от основните фирми в нефтената и газовата индустрия. Асоциацията беше създадена при условията на държавен монопол в петролната индустрия. Доминиращата позиция на най-голямата държавна рафинерия "Нефтохим" и неприватизирания дистрибутор "Петрол" определяха една неравна база за играчите на петролния пазар. В тази атмосфера главната задача на асоциацията беше предопределена - да допринася за процеса на демонополизация в петролната промишленост и да съдейства за прилагане на конституционното право на свободна предприемаческа инициатива. Организацията играе активна роля в последвалите събития и днес цените на горивата са либерализирани и се подчиняват само на регулацията на пазарните принципи. Както "Нефтохим", така и "Петрол"днес са частна собственост и спазват правилата на пазарната икономика. 

След постигането на тази първа цел Българската асоциация за нефт и газ насочи дейността си към коопериране с държавните власти и други неполитически организации в процеса на хармонизиране на българското законодателство с Acquis Communautaire като стъпка към интегрирането на България в Европейския съюз.

Асоциацията е доброволна неполитическа организация. Нейните членове се ръководят от желанието да обединят своя потенциал за защита на интересите на дистрибутори, производители и търговци на дребно на петролни и газови продукти, за развитие на търговията и ромишлеността с нефт и газ в България чрез утвърждаване на равнопоставеността на икономическите субекти и лоялната конкуренция. 

Като съзнават факта, че представляват интересите както на бизнес средите, така и на широката общественост, членовете на асоциацията работят в съответствие с правилата на Етичен кодекс, което гарантира чистота на деловия морал, повишена грижа за опазване на околната среда и за качеството на предлаганите продукти.

Zaplatomer.bg