Вапцаров АД
Благоевград www.vap.bg 10 - 20 служителя

Акционерно дружество "Вапцаров" е производствено предприятие в сектора тежко машиностроене. Началото е поставено в далечната 1925 година със създаването на малък цех за металообработка. През годините предприятието се развива, разширява производствената си дейност, умножава оборудването си и създава поколения от добри инженери и работници в машиностроителния отрасъл. 

От 50-те до 90-те години на 20 век във "Вапцаров" са произведени голям брой ковашки и пресови машини, турбините и хидро-енергетично оборудване за голяма част от работещите и до днес водни електрически централи в България.

През 1997 година "Вапцаров" отново е изцяло частно предприятие, което специализира производствената си дейност в две основни направления: 

• Пресови машини - механични ексцентър преси, хидравлични преси, абканти, машини за брикетиране на биомаса.
• Хидро-енергетично оборудване - турбини, запорни съоръжения и други компоненти за ВЕЦ. 

Над 90% от продукцията е за експорт основно с страните от Европейския Съюз.

Традиционното поддържане на добри конструктори и инженерингови ресурси осигурява разработването и производството на продукти покриващи съвременните изисквания за техническа надежност и безопасност. Дружеството е сертифицирано по стандарта ISO 9001:2000 и комплектните машини са носители на знака за съответствие СЕ. Ясно изразена е ориентацията на "Вапцаров" към производството на енергетични машини базирани на възобновяеми енергийни източници каквито са водните турбини. Машините за брикетиране на биомаса са изключително сполучливо техническо решение с ясен екологичен и икономически ефект. Това е в съзвучие с девиза на компанията: "Екологично чиста енергия за екологично чист свят".

Основни принципи за дейността и развитието на дружеството

• Развитие на дружеството като комплексен доставчик на пресови машини, турбини и оборудване в хидро-енергийния бизнес с дългосрочна перспектива 

• Персонал 
Професионално развитие, обучение и квалификация
Здравословни и безопасни условия на труд
Прагматичен подход в работата, етично поводение в колектива

• Околна и работна среда 
Развитие на енергоспестяващи работни процеси
Производствена дейност спазваща изискванията на международните екологични стандарти 

• Сътрудничество с обществото 
Общи проекти с местната власт
Сътрудничество с образователни и социални институции

 

HRW 2019