Натон ХР ЕООД

Компания

Naton HR е регионална агенция, занимаваща се с подбор и селекция на персонал, наемане и отдаване на персонал на работодатело, наблюдение на кандидатите и подготовка на кандидати. Нашите клонове се намират в Любляна, Загреб, Белград и София. Ние работим в сътрудничество с "Cotrugli Business School", както и с водещите бизнес училища в югоизточна Европа с международно акредитирани програми.

Ние кооперираме с много клиенти от различни отрасли и промишлени предприятия в Словения, Хърватия, Сърбия, България и Унгария и предлагаме следните услуги:
 

  • Подбор и селекция на кандидати за отворени позиции - ние провеждаме предварителната селекция и съответно подбираме кандидати за всички позиции
  • Подбор на управленски кадри - ние намираме най-добрите кандидати за високи или по-добри позиции във всички браншове
  • Временна заетост - гъвкав модел за назначение на настоящи или потенциални нови служители за работодателя, чиято администрация е поета от агенцията. Този модел е приложим за всякакви позиции, всякакво работно време и за всички видове договори. Този модел е полезен и приложим за размяна на кадри, работа по проекти, изпитателен срок, завишени нива на продукция, временна заетост, за предприятия, които нямат централа в съответната държава и по заявка на клиента. Чрез наемаен на персонал, клиентите пестят време и средства и са освободени от администрацията, което намалява рисковете при едно евентуално отстраняване на служителя. Работата чрез агенция Naton HR предлага редуциране на неоправданите болнични, особено в производствения сектор. Нашата агенция се съобразява с действащотото законодателство и осигурява коректните взаимоотношения между служителя и работодателя.
  • Оценяване / изпитване уменията на служителите - с помощта на сертифицирани инструменти и обучителни програми ние целево изпитваме служителите от областта на мениджмънта и потенциала на компанията до управлението на служители, търговски компетенции, мотивация, персонални профили, които служат за добра основа за оценяване развитието на служителя в организацията. 
  • Психологически тестове - във връзка с целевия подбор на персонал предлагаме психологически тестове, с които измерваме обща интелигентност, умения за обучение, вербална, числова и абстрактна решимост, личностни характеристики, емоционална интелигентност и др. 
  • Графологичен анализ - оценка на профила на индивида на базата на ръкопис.
  • Обучение - предлагаме специфични обучения, както и семинари за нашите служители.
  • Пренасочване - предлагаме на нашите клиенти социален и планиран подход в случай на прекратяване на трудовите взаимоотношения със служителите. Тази услуга е специализирана за клиента, за да се улесни този процес и за двете страни.
  • Mystery shopping - в сътрудничество с нашите партньори предлагаме услугата "Mystery Shopping" за всички отрасли в индустрията. Услугата представлява добра база за сравнение на собствените служители както и за оценяване на тяхното професионално развитие, което служи за добра референция на клиентите в изграждането на корпоративната картина.

Агенция за човешки ресурси Натон ХР притежава лиценз за извършване на дейност като предприятие, което осигурява временна работа с No. 135 валиден до 24.09.2020 г, издаден от Агенция по заетостта. Агенция за човешки ресурси Натон ХР притежава лицензи за извършване на посредническа дейност по наемане на работа на територията на Република България с No. 1935 / 24.09.2015 г. и за чужбина с No. 1936 / 24.09.2015 г., издадени от Агенция по заетостта. 

ITCD