Монди Стамболийски ЕАД

“Фабрика за хартия – Стамболийски” АД е разположена в центъра на България на 20 км от Пловдив.  Собственост е на две международни финансови институции: Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната финансова корпорация.

ФХС е най-голямото предприятие за целулоза и хартия в България и произвежда:
· Крафт-целулоза
· Крафт-хартия
· Терпентин и талово масло
· Полуцелулоза
· Флутинг за велпапното производство
· Хартиени торби
· Канап

През 1998 – 2000 г. бяха инвестирани около 50 мил. USD за най-съвременно оборудване. Предприятието значително подобри качеството на произвежданата продукция и увеличи капацитета. Следващите инвестиции ще намалят замърсяването и консумацията на енергия.

95% от продукцията ни се продава на външния пазар. Търгуваме с над 34 страни на четири континента – Азия, Африка,  Европа и Северна Америка.

ФХС е професионално управлявана от опитен екип. В момента във фабриката работят 895 човека. За нас хората са най-важния капитал и успехът на фабриката е в техните ръце. Привличането на млади хора с потенциал и мотивация и израстването им като специалисти и ръководители е една от основните ни цели.

За контакти:
Отдел “Персонал”
“Фабрика за хартия-Стамболийски” АД
ул. Заводска № 1
гр. Стамболийски, 4210
Тел.: 032 / 909 224; 909 494
e-mail:
mfirkova@pfs.bg


 

Teleperformance Greece