Монди Стамболийски ЕАД

Пловдив www.mondigroup.com над 300 служителя

Компания

 „Монди Стамболийски” ЕАД е част от Монди Груп – водеща международна група в производство на хартия и опаковки, с над 26 000 служители в 30 страни в цял свят. Предприятието е най-големият производител на целулоза и хартия в България и предоставя крафт хартия на множество преработватели в Европа, Азия и Африка.

Вдъхновяващо място за работа

Служителите и тяхното многообразие са най-големият актив на компанията. Монди Стамболийски ЕАД предоставя динамична и удовлетворяваща среда, в която хората имат възможност да разгърнат своя потенциал.

Създаване на устойчиво бъдеще за всички нас

Устойчивостта е съществена част от бизнеса на компанията, тъй като тя знае, че успехът й в бъдеще е свързан с благополучието на служителите й и доброто състояние на общностите и средата, в която работи.

Въведени международни стандарти:

•             Предприятието е сертифицирано съгласно ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

•             Система за управление на риска съгласно ISO 31000

•             Отговорно и устойчиво развитие на горите чрез FSC® Chain of Custody

•             Сертификация по ISO 50001: Система за управление на енергията

 

Ако искате да работите в бързоразвиваща се среда сред множество мотивирани хора, които се стремят към успеха, то Монди е мястото за Вас. Ще имате възможност да развиете своя потенциал и този на компанията в среда, която предлага голяма разнообразие от възможности.

VCD