Taurus Consultants ltd.

София www.taurusconsultants.bg между 5 и 10 служителя

Ние в ТAURUS Consultants вярваме, че развитието на комнукиционните процеси дава тласък на съвременното общество. За нас информираността е основополагаща за просперитета на сегмента на маркетинговите комуникации. Именно затова предлагаме на нашите клиенти информационна прозрачност за участниците в тази сфера. И призовававме всички, които искат "Шокът от бъдещето" да не ги сполети, да превърнат своите ТАЙНИ в свои явни ПРИОРИТЕТИ. И още – за нас е важно да се осъзнае, че във все по-динамизиращата се конкуренция вече са важни детайлите.

TAURUS Consultants е консултантска агенция специализирана в областта на маркетинга и маркетинговите комуникации: реклама, връзки с обществеността, промоции на продажбите, събитиен и кризисен маркетинг, спонсоринг, лобиране. Опитът ни обхваща десетгодишен период - от самото създаване на комуникационния сектор в България. През тези години клиентската ни листа включва както мултинационални, така и български компании, сред които: Unilever, Europеan Commisson, F. Hoffman – La Roche, Brown-Forman Beverage, Агенция за малки и средни предприятия към Министерски Съвет, Дару кар, МАG Adv., MARC Communications, ФПББ, Lowе Swing Communications, Media club/Initiative Media, Булбанк АД, ТБ Биохим, Хеброс банк, Мобилтел АД, Винпром Пещера, Гювеч/АБВ/Нет Инфо и много други.

Услугите на TAURUS Consultants включват:
· Управление на човешките ресурси – подбор на кадри в областта на маркетинга и маркетинговите комуникации, оптимизация на организационни структури, стимулиране на творческия процес и повишаване ефективността на работата, team building, сoaching, упрваление на конфликти, професионално обучение*.
· Таен клиент  -  специализиран услуга, насочена към сектора на услугите, която позволява получаване на детайлна и безпристрастна  информация за представата на клиента за вашата организация и вашия бизнес. Използвайки съдържателен подход за проверка на предлаганите от вас услуги ние можем да анализираме настоящето им състояние и да определяме възможностите за развитие. Методът позволява също проучване на действията на преките ви конкуренти, с цел  планиране на изпреварващи стъпки за активното ви  налагане на пазара.
· За агенции в сферата на маркетинговите комуникации – управление на информационни потоци.
· За рекламодатели – избор на комуникационен подход, позициониране и партньор, консултации по комуникационната стратегия на етап предварителен анализ и разработване.
· За нестопански организации – лобиране и създаване на комуникационни стратегии.


*TAURUS Consultants организира специализирани ОБУЧЕНИЯ в областта на маркетинга и маркетинговите комуникации, които се водят от практици и доказани специалисти в своите области. Семинарите са с продължителност 2 дни, а участието е ограничено до 10 души в група. Основни теми: 
- Интегрирани маркетингови комуникации
- Маркетингови проучвания – общ курс, Маркетингови проучвания преди и след лансиране на нов продукт или услуга
- Сегментиране. Разработване на нов продукт или услуга
- Позициониране на продукт или услуга
- Лидерски умения
- Позициониране на нов продукт или услуга
- Връзки с клиенти
- Презентационни и комуникационни умения
- Планиране на времето и средствата
- Маркетинг за отдела за връзка с клиенти
- Медия стратегия и планиране
- Клиентски бриф, Творчески бриф – есенцията в работата на рекламната агенция
- Стимулиране на творческия процес
- Account и Creative – как да постигнем синергия
 

За повече информация на телефоните на фирмата : 02.952.61.77; 02.953.41.28
или на нашия уеб адрес: www.taurusconsultants.bg

Zaplatomer.bg