Alicorn-Consult Ltd.

Компания

Alicorn-Consult е консултантска агенция специализирана в областта на подбора, обучението и развитието на човешкия  потенциал, защото вярваме, че хората са ключовият фактор за успеха на една организация.
 
Нашата цел е да предлагаме решения, които са съобразени и подпомагат постигането на бизнес целите на нашите клиенти и партньори, гледайки не в настоящето, а в бъдещето. Вашият успех е цел за нас!
 
  
Нашата визия:
Да подпомагаме хората и организациите да развиват своя потенциал и да постигат своите цели, като ги консултираме, обучаваме и подкрепяме в стремежа им към съвършенство.
 
 
Нашата мисия:
Да бъдем Вашия надежден партньор и спътник по пътя към хоризонта, където Света на творчеството и интуицията и Света на бизнеса и предприемачеството се обединяват, разрушавайки стереотипите, преодолявайки страховете от различното и неизвестното, изграждайки ЗЛАТНИЯ ПЪТ НА УСПЕХА.
 
 
Нашите ценности:
•  Ангажираност и  сътрудничество с нашите клиенти и партньори;
•  Уважение към приноса, достойнството и ценността на всеки човек;
•  Професионална, лична и социална отговорност към нашите клиенти; Създаване на справедливи политики, принципи и практики на работа;
•  Непрекъснато самоусъвършенстване;
•  Добавяне на стойност, чрез интегриране на различни хора, идеи и практики;
•  Партньорство с колеги от различни професионални организации.
 

КАК МОЖЕМ ДА ВИ БЪДЕМ ПОЛЕЗНИ?
 
Консултиране в областта на човешките ресурси: 
  - подбор, лизинг на персонал и оценка на потенциала;
  - групово-процесуална психодиагностика (assessment centre);
  - анализ на нуждите от обучение и бизнес обучения - семинари, тренинги;
  - изграждане на системи за подбор и оценка; 
  - системи за обучение и кариерно развитие;
  - системи за оценяване на трудовото представяне;
  - изграждане на гъвкави системи за възнаграждение.
 
Организационно и управленско консултиране:
   - организационно развитие, усъвършенстване на мениджърски практики;
   - изграждане системи за управление на човешките ресурси, в съответствие със стандартите за качество
   - диагностика на организационната култура/климат, мениджърския стил на управление, екипната съвместимост и ефективност;
   - съдействие при съставяне на стратегически и бизнес планове;
   - медиация и посредничество при конфликти.

VCD