Empower United
www.empower.bg между 5 и 10 служителя

Компания

Empower United е нестопанска организация, чиято мисия е да създава възможности за българските граждани и компании да реализират пълния си потенциал.
Ние обединяваме съмишленици, които предоставят привлекателни възможности и въвеждат най-добрите световни практики и новаторски методи в полза на развитието на образованието, възпитанието на лидерски и предприемачески умения и професионалната квалификация на младите българи. По този начин помагаме на страната ни да създаде най-добрата образователна система в света и да се нареди до най-динамичните и предприемчиви световни икономики.
 
Фондацията работи за създаването на уникален устойчив модел на партньорство между частния сектор, правителството и образователните институции, който да се превърне в бъдещия глобален модел за развитие и финансиране на иновативни бизнес идеи и технологии.
 
Empower United дава възможност на хората да почерпят знания и умения и да изградят необходимите нагласи за да могат да създават иновации, да вземат информирани решения и да вдъхновяват себе си и околните за устойчиво развитие и растеж.
 
Ние насърчаваме високите постижения като създаваме възможности за процъфтяването на идеи и таланти, и изграждаме благоприятна среда за професионална подкрепа и споделяне на знания.

VCD