Защо 'Представени фирми'?

Информация за Вас

Публикувайте кратко описание на дейността на Вашата компания на страниците на JobTiger. Информацията може да бъде на български и английски език.

Фирмено лого

Прибавете и фирменото лого към представянето си, за да бъдете по-лесно разпознаваеми като работодател в JobTiger. Когато имате активни обяви за работа, логото Ви става видимо в общия списък с обяви за работа и при прегледа на всяка от обявите Ви.

Обяви за работа

Представянето включва и връзки от обявите Ви за работа към информацията за фирмата, както и връзка от информацията за фирмата към всички неповерителни обяви към съответния момент.