Защо ми е необходимо мотивационно писмо?

Различни варианти

Създайте списък с няколко варианта на мотивационно писмо, например на български и английски език, и ги редактирайте, когато пожелаете.

Удобно кандидатстване

Прегледайте и редактирайте мотивационното писмо в съответствие с позицията, за която кандидатствате, непосредствено преди да го изпратите на работодателя.

По образец

Използвайте предварително изготвени образци, за да създадете подходящо за Вас мотивационно писмо (стандартно, новаторско, за студент и т.н.). При кандидатстване с мотивационно писмо по образец, то автоматично ще бъде попълнено с данни от съответната обява и автобиографията, с която кандидатствате.