Време е за нещо ново и различно!

За разлика от стандартизираните обучения и семинари, Практическата HR Школа е изградена на базата на опит, наблюдения и идеи, приложени на практика. Темите в Практическа HR школа са специално подбрани, така че да обхванат максимално различните дейности в сферата на човешките ресурси: администриране, здравословни и безопасни условия на труд, подбор, системи за оценка, тренинги, коучинг и други елементи от дейности, свързани с развитие на човешкия капитал.

Какво отличава HR Школата?

 • Обученията се провеждат под формата на webinar
 • Осъществява се активно учене през цялото време
 • Участниците обменят опит помежду си
 • Обръща се индивидуално внимание
 • Обсъждат се реални казуси и проблеми

Защо да участвате в Практическа HR школа?

 • За да разберете кои са най-добрите HR практики
 • За да научите как да решавате безпроблемно всяка спорна ситуация, която възникне на работното ви място
 • За да подобрите производителността на труда си и тази на персонала

Предстоящи обучения

Провеждане: Уебинарите се прожедват всеки четвъртък
Времетраене: 90 – 120 мин.
Място: Онлайн. След потвърждаване на регистрацията, ще получите имейл с линк, за да се включите.
Цена: 55 лв. без ДДС.
Всяко обучение може да се проведе и присъствено, ако:

 • се сформира група от 4-5 човека (може и от една компания)
 • се определи дата, удобна на всички желаещи

Мотивиране на екипи
(безплатен уебинар)

Местата за уебинара са изчерпани.
Дата: 26 март 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Мотивирането на групи и екипи е изкуство. Необходимо е много фактори да се съчетаят, за да може всеки един да е има достатъчна ангажираност и отговорност по отношение на целите които екипа следва. Но как може да постигнем необходимата ангажираност у всеки?
 1. Екипна работа, мотивиране, комуникация.
 2. Разлики между индивидуални и екипни мотиватори.
 3. Мотивиране и екипна работа.
 4. Мотивация и цели, планиране и следване на целите.
 5. Двойната звезда на мотивирането.
 6. Ангажираност, награди, подкрепа.
Програма за подпомагане на служители
(безплатен уебинар)

Местата за уебинара са изчерпани.
Дата: 30 април 2015 г.
Час: 14:00 ч.
 1. Как може да се увеличи ангажираността на вашите служители, да влияете позитивно за намаляване отсъствията от работа и да се справяте с непродуктивни поведения.
 2. Защо Програмата за подпомагане на служители е полезна и за работодатели, и за служители и за мениджмънта?
 3. Какви са ползите когато една организация започне да я използва.
Шестте колони за балансиране на стреса
Дата: 2 април 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Все по-натовареното ежедневие и забързани програми влияят на кондицията ни, отслабват концентрацията и здравето ни Интензивният уеб-тренинг за справяне със стреса се базира на естествените защитни механизми на човека и помага да превърнем негативния стрес в енергия за постигане на целите ни.
 1. Какво представлява стресът. Видове стрес и влиянието им върху нас.
 2. Естествени механизми за справяне със стресови ситуации.
 3. Ефектът на „прегаряне“.
 4. Кои са 6-те колони на справянето със стреса – няколко стъпки до постигането на баланс.
Визуализирането в презентациите
Дата: 9 април 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Често когато споменем думата презентация, човек си представя Power point презентация. Това разбира се е една частица от цялата презентация, но тай като е важен помощен елемент, който често остава като материален спомен от цялото събитие, а той би трябвало да бъде впечатляващ и траен, бихме искали да Ви поканим на нашия уеб-тренинг за визуализиране на презентации.
 1. Визуалната концепция на една презентация. Защо е нужно да визуализираме?
 2. Кое е по-важно, съдържанието или опаковката? Как най-добре да опаковам съдържанието?
 3. Видове визуални средства. Визуализиране с Power point. Правила и препоръки.
 4. Работа с визуализиращи средства. „Хореография“ на използването им.
Техники за мотивиране и само-мотивиране
Дата: 16 април 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Какво е мотивацията – две страни на една монета. Един и същи подход веднъж действа, друг път – не. Едни и същи неща мотивират някои служители, но демотивират други. Какво е важно да знаем за мотивацията?
 1. Фактори за изграждане на мотивацията.
 2. Стимул и мотивация. За индивидуалните мотивартори.
 3. Разлики в подходите при мотивиране и само-мотивиране.
 4. Техники и подходи при само-мотивиране.
 5. Мотивационни подходи и техники.
Техники за справяне със стрес
Дата: 23 април 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Стресът идва непрекъснато. Стресът е навсякъде. Стресът е неизбежен. Как да се справяме в такава ситуация, когато сме непрекъснато претоварени.
 1. Смисълът от структуриран подход към стреса.
 2. Стресови фактори, на които трябва да обръщаме внимание.
 3. Биохимия на стресовите влияния.
 4. Някои основни анти- стрес техники.
 5. Комплексен подход за справяне със стресови ситуации.
Справяне с трудни поведения
Дата: 14 май 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Понякога срещаме хора, с които не успяваме да се разберем, влияят ни негативно, не сме на една вълна. Има подходи, които могат да бъдат използвани, за да постигнем целите, които зависят от тях.
 1. Трудни хора или трудни ситуации?
 2. Взаимоотношения и поведения.
 3. Четирите принципа на активно слушане.
 4. За посланията и езика на другия.
 5. Подкрепящи послания за подкрепяща комуникация.
 6. Стъпки при разрешаване на конфликти.
Цели и решения – два свята или една вселена?
Дата: 28 май 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Всеки ден следваме цели и вземаме решения как да ги постигнем. Но кога симбиозата цели – решения може да ни доведе до провал и кога до успех. Представяме някои идеи в тази посока.
 1. Какво представляват цели. Видове и разновидности на целите.
 2. Характеристика на добре работещите цели.
 3. Фактори, които влияят при постигане на целите.
 4. Как решенията подпомагат целите? Стъпки за успешно постигане на цели.
Подходи за ефективно управление на времето
Дата: 4 юни 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Понякога времето се превръща в нещо, което все не стига но не можем да го съхраним за по-късно. Как да подходим тогава, за да имаме наистина достатъчно време?
 1. Фактори за управление на времето.
 2. Какво представляват времевите прахосници.
 3. Как да преодолеем предизвикателствата на времето?
 4. Техники за подобряване на собствената организираност.
 5. Цели, задачи, приоритети, програми, многофункционалност.
 6. Идеалният времеви баланс.
Как да изграждаме екипна комуникация
Дата: 11 юни 2015 г.
Час: 14:00 ч.
 1. Усъвършенстване на умения за общуване. Вербална и невербална комуникация - разбиране и влияние. Правила за обратна връзка.
 2. Междуличностни отношения в екипа.
 3. Човешките взаимоотношения в екипа. Доверие и мотивиране на екипа. Основни теории за мотивацията и практическото им приложение. Казуси от реалността – как да мотивираме служител в определена ситуация.
 4. Роля на мениджмънта за изграждане на успешни екипи. Защо някои екипи се провалят? Типични грешки в екипа. Типични грешки в управлението.
Лидерски умения и управление на хора
Дата: 2 юли 2015 г.
Час: 14:00 ч.
 1. Ролята на мениджъра (изисквания и умения). Поставяне и изпълнение на цели. Оценка на собствения управленски стил.
 2. Проверка на собственото разбиране за управление и установяване различните стилове на управление – предимства и недостатъци.
 3. Ролята на лидера на екипа. Дефиниране профила на ръководителя на екипа.
 4. Практическо приложение на водещите концепции за управление.
Практическа психология на груповите отношения
Дата: 9 юли 2015 г.
Час: 14:00 ч.
Какво е влиянието, което груповите процеси оказват върху ефективността на служителите и производителността на труда? Много често психологическите закономерности за управление на групи и екипи се изоставят. Какво се случва тогава и как да преодолеем нежеланите ефекти.
 1. Видове групи и тяхното влияние.
 2. Етапи на груповото развитие.
 3. Кого до управляваме – групите или хората в тях?
 4. Стъпки към по-добро владеене на груповите процеси.
 5. Техники за подобряване на груповите взаимоотношения.
 6. Как да превърнем групата в екип?

Лектори:

Боян Страхилов

Боян Страхилов е Магистър по психология и има над 20 години професионален опит в областта на човешките ресурси и е консултант по лично и организационно развитие. Той е управител на ПИК Център и е директор на Програма за подпомагане на служителите.
Надежда Савова

Надежда Савова е преподавател по Комуникации и Презентационни умения. владее немски и английски език и е специализирала „Маркетинг и комуникации“ в Австрия.Там тя е работила във Федералната икономическа камара и в консултантска фирма, специализирана в маркетинг и комуникации. Към момента, Надежда е преподавател на свободна практика и работи с водещи български фирми.

Практическата HR школа се организира от JobTiger – HR компания и кариерен сайт и ПИК Център.

За повече информация:
Николета Митева
Т: 02/ 49 180 18
М: 0884 71 09 48
Е: nikoleta@jobtiger.bg