12 обяви
покажи

Експерти в отдел „Администриране на Фонда за преструктуриране на банки“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Българска народна банка
София
01.06.2023

Експерт, сигурност на ИКТ в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Проектант, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Системни анализатори, ИТ в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Администратор, ИС в отдел „Бази данни и приложни системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Системен администратор в отдел „Поддържане на информационните системи при крайните потребители“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Началник на отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Бизнес анализатор, ИТ в отдел „Развитие на информационните системи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Системен администратор в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Началник на отдел „Поддържане на информационните системи при крайните потребители“, дирекция „Информационни системи“

Българска народна банка
София
25.05.2023

Експерти (вкл. и по заместване) в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Българска народна банка
София
25.05.2023
JobTiger Banner