"Капитал Хелт Холдинг" ЕАД
50 - 300 служителя
Администраривен секретар
с. Рударци, ул. Михаил Доичев 20
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.
JobTiger Banner
JobTiger Banner