Макдоналдс България - Сънфудс България ЕООД
Административен асистент обработка заплати
София
длъжност на пълно работно време
 Подходяща за бежанци

Административен асистент обработка заплати

София длъжност на пълно работно време  Подходяща за бежанци

За нас

Първият ресторант на Макдоналдс™ в България е открит в гр. Пловдив през 1994 г. Към настоящия момент компанията осигурява работа и дава възможност за развитие на над 1000 млади българи в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик, Перник, Ямбол, Стара Загора, Велико Търново, Плевен, к.к Слънчев бряг, к.к Златни пясъци, които обслужват повече от 5 милиона клиента годишно. Благодарение на постоянството си в прилагането на добри практики в областта на човешките ресурси и обучение, компанията ни спечели няколко награди в тази област.

Макдоналдс™ е сред най-добрите работодатели в България пет поредни години и два пъти се нарежда сред 10-те най-добри работодатели в Централна и Източна Европа в проучването на Hewitt/AON. Макдоналдс™ заема първо място в категория "Големи компании" в проучването "Най-добрите работодатели" в България през 2006г. и е на второ пез 2007 и 2008 година. През 2015г. Агенция по заетостта постави компанията на първо място в категория "Работодател, наел на работа най-много безработни лица от неравнопоставените групи на пазара на труда", а през 2017г. бе удостоена с награда за "Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар". През 2021г. Националният алианс за социална отговорност отличи Макдоналдс™ със специална награда за работодател, осигуряващ работни места за хора със специални нужди.

Постоянни са действията ни за увеличаването на мотивацията на всички мениджъри и служители, които работят в компанията, чрез повишаване на общото професионално ниво и опит, за да се създадат възможности за лично и професионално развитие. Макдоналдс™ в България получи акредитация по международния стандарт за организационно съвършенство Investors in People през Април 2015г.

Придобиването на стандарта ни помогна да диагностицираме организацията, за да открием силните си страни и възможностите за подобрение, да открием възможностите за увеличаване на капацитета ни относно сила и конкурентоспособност на пазара, управление на таланти, задържане на хора, развитие на лидери. Работата в тази посока не приключи с получаване на акредитацията, а е постоянен процес, който ни позволява непрекъснато усъвършенстване.

Отговорности

- Подготвя трудови договори и допълнителни споразумения на служителите на компанията
- Оформя документи на напускащи служители;
- Попълва коректно отработени часове на служителите на компанията в специализирана програма за заплати;
- Съдейства при изготвянето на работните заплати на компанията, отпуски, болнични, служебни бележки, обезщетения при прекратяване, документи за пенсиониране и свързаните с тях осигуровки и данъци, ведомости и рекапитулации за заплати и справки към ръководството;
- Регистрира в НАП нови трудови договори, заличаване на трудови договори, корекции в трудови договори, допълнителни споразумения и напускане на служители;
- Издава служебни бележки за доходите и справки на служителите на компанията, спазвайки ЗЗЛД;
- Текущо поддържа своите знания във връзка с измененията в българското законодателство и с трудово-правните отношения.
- Запознат е и спазва Кодекса на труда и Кодекс за задължителното обществено осигуряване;
- Подпомага изготвянето на необходимата документация, касаеща проверки и справки към инспекцията по труда;
- Обработва болнични листове на служителите на компанията и подготвя декларирането им към НОИ;
- Съдейства при изготвяне на Декларации 1 и 6;
- Поддържа комуникация с всички обекти на компанията;

Изисквания и необходими умения

- Завършено средно или висше образование по специалност „Счетоводство“, „Финанси“, ,,Икономика“ ;
- Познания в сферата на трудовото законодателство;
- Компютърна грамотност (MS Office) Excel, Word;
- Отговорност, организираност, инициативност, лоялност, коректност, умения за работа в екип и внимание към детайла и много добри комуникативни умения;
- Инициативност за усъвършенстване и добавяне на нови знания.
- Английски език на работно ниво.

За предимство ще се счита:

- Висше образование по горе изброените специалности или студент в последен курс;
- Познания и умения за прилагане на Кодекса на труда, Кодекса на социалното осигуряване, както и други нормативни актове, свързани с извършваната дейност;
- Умения за работа със софтуер за заплати “Plus Minus”; Предишен опит в обработка на заплати на сумирано изчисляване на работното време.
- Отлично ниво на Английски език;
- Предишен опит на подобна позиция;

Ние Ви предлагаме

- Трудов договор на пълно работно време;
- Коректни и дългосрочни трудови отношения;
- Работно място във водеща, стабилна и постоянно развиваща се компания, млад и динамичен екип;
- Коректно възнаграждение и навременно заплащане;
- Възможност за професионално израстване и повишаване на класификацията.

Ако смятате, че нашето предложение е точно за Вас, не пропускайте тази възможност и ни изпратете вашата автобиография (CV) с прикачена снимка. При кандидатстване за позицията, вие изрично се съгласявате и доброволно предоставяте личните Ви данни, които са под специален режим на защита, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/. Интервюта ще бъдат проведени само с предварително одобрените по документи кандидати.

Информация за контакт

Телефон: 0884809351

Zaplatomer Banner