Администратор
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Администратор

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

"София Истейт Мениджмънт" ЕООД е компания, с основен предмет на дейност- управление на недвижими имоти, вкл. отдаването им под наем, покупка и продажба на недвижими имоти.
Компанията е на пазара на недвижими имоти от 2013г.

Отговорности

Администриране на Бизнес Център "Прима" , със следните по-специални задължения:

- осигуряване на вътрешния ред, съгласно Правилника за вътрешния ред на Бизнес Център Прима
- спазване на установения пропускателен режим
- експлоатация на автоматизираните системи за администриране на Бизнес Центъра
- осъществяване връзка с компетентните външни инстанцииИзисквания и необходими умения

Изисквания за длъжността:

- образование: средно
- трудов опит: не се изисква
- специални умения: работа с автоматизирани системи за администриране на Бизнес Център
- други изсквания: лицето да е пълнолетно и да не е осъждано за престъпления от общ характер

Ние Ви предлагаме

Условия на работа:

- работи се на смени, като часовете за допълнитен и извънреден труд се заплащат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда и съответните Наредби, регулиращи трудовите взаимоотношения.
JobTiger Banner