Българска народна банка
Администратор, ИС в отдел „Обработка на данни“, дирекция „Информационни системи“
София
длъжност на пълно работно време
JobTiger Banner
JobTiger Banner