Администратор за хотел в Слънчев бряг
Бургас
длъжност на пълно работно време

Администратор за хотел в Слънчев бряг

Бургас длъжност на пълно работно време

За нас

хотел Регата Палас, Слънчев бряг

Отговорности

• Обслужване гостите на хотела, свързано с настаняване, регистрация, изпращане, даване на информация, своевременно реагиране на оплаквания
• Съблюдава и спазва утвърдените стандарти и качество на обслужване;
• Контролира чистотата и поддръжката на всички площи на рецепция .
• Продажби и активно предлагане на основни и допълнителни услуги
• Работа с първични счетоводни документи
• Изготвяне на ежедневни справки и отчети
• Носи отговорност за реда и финансовата дисциплина на рецепцията на хотела.

Изисквания и необходими умения

• Добра компютърна грамотност;
• Добро владеене на английски, владеене на втори език е предимство;
• Образование в областта на туризма;
• Опит като администратор
• Работното време е на смени - 12 часови, 1 дневна, 1 нощна , два дена почивка .
• Опит с хотелска програма "Престиж" е предимство.
• Високо мотивирана личност, отговорна с положителна нагласа, с желание за работа и професионална реализация
• Умение за работа в екип

Ние Ви предлагаме

• Отлични условия за работа в млад и динамичен екип.
• Атрактивно заплащане съобразено с опита и личната мотивация
• Възможност за професионално развитие в утвърден и добре позициониран на пазара хотелски комплекс.
• Осигурени нощувки/пътни, изхранване и униформа

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Предоставените от Вас данни са лични и попадат по специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.

Уведомяваме Ви, че Вашите данни ще бъдат съхранявани за срок от 1 година. Съгласно чл.17 от Регламент (ЕС) 2016/679 Вие имате право във всеки един момент преди изтичането на едногодишният срок да поискате от администратора да изтрие свързаните с Вас лични данни – правото „да бъдеш забравен“. В случай, че желаете този срок да е по-кратък, моля изпратете ни писмено уведомление по пощата на адрес: гр. Бургас, 8000, п.к. 367, фирма "П-Инвест" ЕООД , на вниманието на: Отговрника за защита на личните данни. Формулярът по образец можете да намерите на нашия сайт.

Информация за контакт

Телефон: 0888206564

VCD Banner
JobTiger Banner