Апойнт Партнърс
между 5 и 10 служителя Кандидатстване
Агент събиране на вземания
София
длъжност на пълно работно време

Агент събиране на вземания

София длъжност на пълно работно време

За нас

Гарантирана конфиденциалност на всички кандидатури по смисъла на ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

A-point Partners притежава лиценз от Националната Агенция по Заетостта с № 2493 от 29.03.2018г

Отговорности

1. Осигурява качествено и внимателно обслужване на всички бивши, настоящи и потенциални клиенти, с които осъществява контакт по телефона.
2. Провежда изходящи разговори с клиенти, забавили плащанията по кредитите си и преговаря с тях с цел уреждане на пълни погашения или план за разсрочени плащания.
3. Приема обаждания за искане на друга информация или оплаквания от настоящи клиенти, партньори и служители и своевременно предоставя исканата информация или уведомява за това ресорния мениджър или прекия си ръководител.
4. Отразява информацията от проведените разговори и проверява контактите на клиентите в наличния софтуер или в електронни файлове, съгласно указанията, дадени от прекия ръководител или описани в процедури и инструкции.
5. Предава обратна информация на прекия си ръководител за желанията на клиентите.
6. Изпълнява и други текущи задачи, които са му възложени от прекия ръководител и са свързани с дейността му.
7. Участва активно в програмите за обучение, провеждани от Дружеството.

Изисквания и необходими умения

• Много добра компютърна грамотност - MS Office;
• Опит в контакт център на финансова или кредитна институция - предимство;
• Аналитично мислене и систематичност, самоинициативност;
• Комуникативност и умения за работа в екип, високо ниво на организация на работата.

Ние Ви предлагаме

• Възможност за кариерно развитие и израстване в йерархичната структура на компанията;
• Стартово и последващи обучения за повишаване на квалификацията;
• Конкурентна фиксирана заплата и мотивираща бонус система;
• Динамична работа в млад и мотивиран екип;
• Трудов договор.
Zaplatomer.bg