СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Асистент финансова дейност (Европейски програми и проекти)
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Асистент финансова дейност (Европейски програми и проекти)

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Нашият клиент е неправителствена организация, интердисциплинарен институт, насърчаващ процеса на реформи в Европа, чрез въздействие върху политиките и гражданското общество.
Със своята тридесетгодишна история, организацията се е утвърдила не само като генератор на идеи, но и като активен участник във формирането и осъществяването на обществените политики.
Като Асистент финанси, ще бъдете част от финансовото звено на организацията, което подпомага финансово и административно експертния екип, който разработва и управлява проекти по европейски и донорски програми за финансиране.

Отговорности

Помощ при подготовката на финансови справки, доклади и бюджети
Обработка на финансови транзакции
Подпомагане на финансовото отчитане на проектите
Поддържане на точни финансови записи и документация, осигурявайки съответствие с изискванията по проектите и политиките на организацията
Подпомагане създаването на финансови отчети
Наблюдение и анализ на финансови данни
Подкрепа на финансовата дейност на организацията, чрез събиране и организиране на съответната финансова информация
Помощ при подготовката на финансови доклади за вътрешни и външни заинтересовани страни
Сътрудничество с членовете на екипа, за да се гарантира своевременно изпълнение на финансови задачи и проекти
Изпълнение на общи административни задачи като подреждане на документи, въвеждане на данни и поддържане на бази данни

Изисквания и необходими умения

Бакалавърска степен в областта на финансите, счетоводството или подобна специалност (или съответен опит).
Желание за учене и развитие
Добро владеене на Excel;
Добро владеене на английски език.
Предимства:

Познания за администриране на грантове, бюджетиране на проектни предложения и отчитане на разходи по проекти ще бъдат предимство;
Опит в неправителствения сектор ще се счита за предимство.

Ние Ви предлагаме

Обучение, менторство и професионално развитие в утвърдена неправителствена организация;
Постоянен трудов договор, много добро възнаграждение ( 1800 - 2200 нето), периодична актуализация, годишен бонус
Подкрепяща среда; организационна култура на взаимопомощ
Сигурност и изключително спокойна и добронамерена работна среда


Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.
С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ - лиценз № 2221 от 16.03.2017г. от МТСП

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner