СМ Консулта ЕООД
Бизнес анализатор
София
длъжност на пълно работно време
От 1500 до 2000 лв.

Бизнес анализатор

София длъжност на пълно работно време От 1500 до 2000 лв.

За нас

Ние сме дружество с повече от 20 годишна история и сме една от най-старите ИТ фирми в България. Гордеем се с това постижение и днес сме наясно, че трябва да се усъвършенстваме още повече, за да продължим напред и да сме сигурни, че следващото десетилетие от нашето съществуване ще бъде най-успешното.
Работим в много динамичен и конкурентен свят на ИТ B2B. Стойността, която създаваме за нашите клиенти, е в две основни форми: (1) помагаме на нашите клиенти да развиват бизнеса си чрез разработване на софтуерни приложения, съобразени с техните нужди и (2) помагаме на бизнеса да расте и да се подобрява, като ги консултираме, даваме насоки и управляваме техните проекти за системни внедрения.
Също така си партнираме с някои от най-известните имена в света като Microsoft.

Отговорности

Личностните черти, които оценяваме най-много, са: честност, почтеност, адаптивност, позитивно отношение и мислене.

Някои от уменията, които оценяваме най-много: са проактивност, асертивност, умения за активно слушане, умения за планиране и организиране, умения за водене на преговори, способност за даване и получаване на конструктивна обратна връзка, ненасилствени комуникативни умения, самомотивация, желание за самоусъвършенстване и стремеж да бъдем част от решението и никога част от проблема.

Изисквания и необходими умения

Търсим ентусиазирани и талантливи хора, които да се присъединят към нашия екип в София. Вие сте много подходящ за тази позиция и ще отговаряте за:

Анализ, документиране, усъвършенстване и проектиране на бизнес-процесите при клиента;
Настройване на параметри на софтуера, тестване и адаптация;
Изготвяне на потребителска документация;
Консултации и внедряване на бизнес софутер при краен клиент;
Провеждане на курсове за обучение за крайните потребители;
Анализ на данните в бизнес софтуерните системи;
Поддръжка и интеграция на внедрен софтуер;
Организиране на фирмените ресурсите с цел изпълнение на проектите в срок и в рамките на договорения бюджет.
Ето някои неща, които считаме за важни предпоставки, така че, моля, не пропускайте да ги отбележите в автобиографията си:

Образование: Висше в областта на природни науки, математика и информатика
Опит: Миниум 3 (три) годишен професионален опит в областта на внедряване, развой, тестване и/или поддръжка на софтуерни системи;
Посочване на референтни проекти, в които кандидатът е взел участие;
Умения за работа в екип и умения за водене на бизнес комуникации с клиенти и партньори;
Добро владеене на английски език – писмено и говоримо;
Добри организационни качества и умения за работа в динамична среда.

Ние Ви предлагаме

Работа в динамична и високо-професионална среда;
Обучение за работа със софтуерните решения на компанията;
Корпоративни програми за развитие и обучение;

СМ Консулта ЕООД предоставя равни възможности за работа и професионална реализация на всички служители и кандидати, като не допуска дискриминация по отношение на възраст, пол или етническа принадлежност.
Вашата кандидатура ще бъде обработвана в съответствие с GDPR.

Информация за контакт

Телефон: +359 2 958 99 39

JobTiger Banner