Болногледачи за старчески дом за Ирландия
Ирландия, Ирландия
длъжност на пълно работно време

Болногледачи за старчески дом за Ирландия

Ирландия, Ирландия длъжност на пълно работно време

За нас


Изпратете Вашата автобиография на английски език. След предварителен подбор, ще се свържем с Вас.
Евролинкс 1903 ЕООД - Агенция за подбор на персонал с лиценз Nо 262 от 03.08.2018г.

Отговорности
Болногледачи в старчески дом в Ирландия, който се намира в близост до Galway Co Mayo

Изисквания и необходими умения

- Добър говорим английски, ниво минимум А2 – В1,Кандидата трябва да може да провежда елементарен разговор с жителите на дома;
- Да реагира при искания, молби и да пише доклади при необходимост;
- Изискваме минимум 6 месеца опит на сходна работа; При помощна дейност на роднина или професионално;
- търсим кандидати с нагласа за дългосрочна заетост минимум 6 месеца.

Ние Ви предлагаме

- Заплащане стартово 10,20 Евро на час, като ставката се преразглежда на всеки 6 месеца;
Фирмата предлага еднократно стартово авансово плащане след една седмица от започване на работата;
- Работно време минимум 40 часа седмично (обикновенно при желание, може да работите около минимум 50 часа);
- Квартира: тъй като кандидата ще трябва да се изолира за 14 дни и да премине 2 PCR теста(за сметка на дома за възрастни) – фирмата ще заплати наема за 1 месец и ще остане за сметка на дома; -- След един месец опционално работникът, следва да поеме и да заплаща наема директно на наемодателя;
- Транспорт: работника следва да заплати за своя сметка самолетния си билет до Ирландия; Работника няма да има транспортни разноски до работата, тъй като квартирата е близо и
може да се стигне пеша;
- Започване на работа веднага, след интервю с работодателя;
- Постоянен трудов договор с пробен период от 3 месеца в полза на работодателя.

Информация за контакт

Телефон: 0897454771

ITCD