ОПТИКС АД
Бояджия (мокро боядисване)
Панагюрище
длъжност на пълно работно време

Бояджия (мокро боядисване)

Панагюрище длъжност на пълно работно време

За нас

Повече от 20 години ОПТИКС е лидер в областта на високотехнологичното оптично производство в България и на международния пазар. В портфолиото на нашия отбор можете да откриете над 45 световни дестинации, в които нашите проекти в сферата на сигурността, интегрираните системи и термовизионната техника се ползват с доверие. Като силно специализирано предприятие в производството на оптикомеханични и оптикоелектронни възли и изделия с военно и гражданско предназначение, ОПТИКС АД извършва целия производствен процес - от проектиране и реализиране на прототипи до серийно производство. Производството на компанията е разположено на 5 площадки с различни локации.

Отговорности

• Нанася бои, грунд и лакове по повърхностите на механичните детайли чрез пръскане с пистолет
• Шлифова повърхнините преди полагане на бои
• Подготвя разтвори за боядисване, отговарящи на изискванията на различните качествени показатели
• Познава техническите характеристики и спазва предписанията за работа с машини и съоръжения, използвани при различните бояджийски работи
• Съхранява правилно и безопасно бояджийските материали и инструменти
• Спазва нормативната уредба за безопастност и здраве при работа и за противопожарна защита
• Предлага технически нововъведения за подобряване безопастността на труда на работното място

Изисквания и необходими умения

• Образование - средно или средно техническо
• Разчитане на технически чертежи и скици – предимство
• Познаване на видовете бояджийски материали и изисквания към качеството на материалите, начините за приготвяне на бояджийските състави, принципите на действие на инструменти за боядисване – предимство
• Познаване на изискванията за поддръжка на работното място, съгласно санитарно-хигиенните норми
• Наблюдателност, сръчност, съобразителност, физическа сила и издръжливост
• Организираност, бърза и точна преценка и реакция, работа в екип
• Познаване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на бояджийските работи

Ние Ви предлагаме

• Възнаграждение според постигнатите резултати
• Възможности за професионални обучения и повишаване на квалификацията
• Медицинска застраховка с покриване на абонаментно обслужване и възстановяване на разходи
• Допълнителни финансови стимули за поддържане на здравословен начин на живот
• Великденски и Коледен бонус
• Допълнителни финансови стимули според постигнатите резултати
• Организирани социални мероприятия и тиймбилдинги
Месторабота: гр. Панагюрище

Информация за контакт

Телефон: 035760729

ITCD