СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ ООД
Cash Flow Manager
София
длъжност на пълно работно време

Cash Flow Manager

София длъжност на пълно работно време

За нас

Нашият клиент е голяма компания, специализирана в областта на производството, маркетинга, дистрибуцията и логистиката на маркови бързооборотни хранителни и нехранителни продукти. Компанията е с над 30 години опит в България и Европа, и богато продуктово портфолио и над 400 души персонал.

Във връзка със силното разрастване на дейността си, компанията търси опитен експерт за позицията – „CASH FLOW MANAGER“.

Отговорности

1. Участва в разработването, утвърждаването и спазването на финансовата политика на компанията.
2. Участва в планирането на паричните потоци на компанията, съгласувано с търговска дирекция и извършва контрол на изпълнението.
3. Участва в управлението на паричните потоци.
4. Контролира плащането на разходите на компанията, съгласно бюджета на разходи и съобразено с кредитния период към съответния контрагент.
5. Заедно със счетоводния отдел стриктно следи входно-изходните операции на компанията – доставки и продажби съответно към вътрешни и експортни клиенти, разходи за рекламни и маркетинг материали, суровини и материали за производственото направление, както и всички други търговски активи на компанията.
6. Участва в договарянето по финансови параметри на експортни клиенти и контролира получаването на плащанията в договорените срокове.
7. Участва в договарянето по финансови параметри с външни доставчици и съблюдава осигуряването на финансови ресурси за плащането на задълженията, съгласно договорените срокове.
8. Контролира навременното плащане на задълженията на компанията към данъчни, банкови и други институции, съгласно законодателството на страната и договорените срокове и дати с банковите институции.

Изисквания и необходими умения

Образование - висше икономическо образование
Опит - минимум 3г. на релевантна позиция
Много добри компютърни познания
Много добър английски език - писмено и говоримо
Много добри познания за нормативните актове, регламентиращи финансово-икономическата дейност, основните финансови инструменти и методи, обезпечаващи управлението на финансовата дейност и данъчното законодателство,

Ние Ви предлагаме

- Много добра основна заплата – 4000лв. стартова заплата по трудов договор, в зависимост от опита и квалификацията.
- 5 дневна работна седмица, работно време от 8 до 17часа.
- Годишен отпуск съгласно Кодекса на труда, допълнително здравно осигуряване с включени стоматологични услуги, ваучери за храна.
- Въвеждащо обучение

Работното място е в кв.Модерно предградие, в близост до метростанция.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е лицензирана консултантска компания за подбор на персонал/лиценз №2221/.

Информация за контакт

Телефон: 02 873 95 94

NCD2024 Banner
Zaplatomer Banner