Университет за Национално и Световно Стопанство
Чистач/ Хигиенист в сектор "Хигиена" към дирекция "Управление на собствеността"
София
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Чистач/ Хигиенист в сектор "Хигиена" към дирекция "Управление на собствеността"

София длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

Описание на позицията

Основна цел на длъжността:

 Да поддържа хигиената в университета за нормалното протичане на учебните и административни дейности чрез автоматизирано почистване на общи площи в сградния фонд.
Преки задължения:
 Поддържа хигиената в университета и дворните площи;
 Почиства инвентар, учебни зали и кабинети в университета, битови и сервизни помещения, както и общите части към тях, като коридори (работа с професионална машина за почистване);
 Изпълнява становищата, доклади и предложения, свързани с почистване на университета;
 Изпълнява и други задачи, възложени от ръководител сектор в рамките на областта на дейност на сектора, както и други задачи, възложени от помощник-ректора.

Изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: основно
• Професионална област: няма
• Професионален опит (продължителност и вид): няма
• Допълнителна квалификация/обучение:
• Специални умения и компетенции:
- способност да планира, организира и контролира работата си;
- способност за работа в екип;
- способност да работи ефективно с колеги и клиенти.

Основна месечна работна заплата: 710лв.

Начин на кандидатстване:

Необходими документи: CV (автобиография)

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ: OН ЛАЙН, чрез бутона "Кандидатстване" или на адрес: гр. София, район “Студентски”, ул. “8-ми декември” № 19, УНСС, отдел “Управление на човешките ресурси”

За допълнителна информация: отдел “Управление на човешките ресурси”,
тел. номер: 02/ 8195 263

Само одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю!
Информацията, която представяте, е поверителна и попада под защитата на ЗЗЛД и новите разпоредби на GDPR.

Обявата е валидна до: 05.09.2022 г.


Информация за контакт

Телефон: 0035928195263

JobTiger Banner